• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ufa

ufabet

ปูนปั้น

ททท. ระดมความคิดประชุมแผนตลาดท่องเที่ยวปี 67

Started by Jessicas, November 21, 2023, 05:12:09 AM

Previous topic - Next topic

Jessicas

จัดเตรียมแถลงแนวทางการช่วยส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวไทย มุ่งประสิทธิภาพควบคู่มูลค่า เดินหน้าสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (STGs)

วันนี้ (11 ก.ค. 2566) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) จัดประชุมบูรณาการแผนดำเนินการ ททท. ประจำปี 2567 (Tourism Authority of Thailand Action Plan 2024 : TATAP 2024) โดยมี นายโชติ ตราชู ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดา สุภสร ผู้ว่าการ ททท. พร้อมทั้งทีมงานกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการที่ทำการ ททท. ในทุกภูมิภาคทั่วโลก เข้าร่วม ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2566ในอพาร์เม้นท์แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายโชติ ตราชู ประธานกรรมการ ททท. กล่าวมอบนโยบายการจัดการของ ททท. ปี 2567 ว่า การมุ่งเข้าสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของการจัดการในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะต้องบูรณาการการทำงานระหว่างกัน อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และก็ชุมชนในพื้นที่ โดยให้ความเอาใจใส่ต่อการนึกถึงสมรรถนะของแหล่งท่องเที่ยว (Capacity) สำหรับเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยว การยกระดับห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply side ให้มีความพร้อมแล้วก็มีมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดจนผลักดันการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ พร้อมกันกับช่วยเหลือการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อมีการกระจายรายได้สู่รากฐานอย่างทั่วถึง สู่หมุดหมายของการเดินหน้าเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในอนาคตให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลอีกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับแนวความคิด Bio Circular Green Economy หรือ BCG Model

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. พูดว่า การเดินหน้าของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2567หมายถึงMoving Forward to Better โดยปี 2567 จะเป็นปีแรกของการมุ่งสู่ Resilience ต่อจากการบรรลุผลสำหรับการเปิดประเทศ (Reopen) และการฟื้นตัว (Recovery) โดยจำต้องเริ่มขับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ (New Tourism Ecosystem) ให้เป็นระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวที่มีความสมดุลระหว่างมูลค่าและก็ค่า โดย "ค่า" คือ คุณค่าของประสบการณ์ (Value on Experience :VOX) ซึ่ง ททท. จะมอบบนฐานรากของคุณภาพและก็ความปลอดภัย รวมทั้ง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม พร้อมรองรับนักเดินทางประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกลับมาอย่างเข้มแข็ง และก็สร้างความมั่นคงยั่งยืนทางการท่องเที่ยว (Tourism Security) ซึ่งมี การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวและส่วนประกอบเบื้องต้นบริการนักเดินทางอย่างเท่าเทียม การเร่งรัดความเคลื่อนไหวทางดิจิทัล ให้ความใส่ใจกับการจัดการจัดการความเสี่ยงภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเดินหน้าการท่องเที่ยวด้วย ZEST ได้แก่ Z: Zero in on Sustainability มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน E: Expressive – Full of Meaningful สร้างโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความหมายแล้วก็ความสบายจากการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ S: Superior – Greater in Quality สร้างประสิทธิภาพและก็มาตรฐานที่เหนือระดับในมิติของกรุ๊ปนักท่องเที่ยวคุณภาพ T: Transformation – IT Modernization ใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ (VoX) โดยจะควบคู่ไปกับการกังวลใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หรือ CARE เช่น C : Caution เฝ้าระวัง บริหารการเสี่ยงจากอุบัติเหตุต่างๆA : Aid in emergencies ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวดูแลนักเดินทางในทันทีเมื่อเกิดเหตุ R: Remedy รักษาแก้ไขความรู้สึกจากเหตุที่ประสบ รวมทั้ง E: Escalate ยกฐานะการปกป้องเหตุ ถอดบทเรียนเพื่อศึกษาแนวทางการคุ้มครองปกป้องเหตุในอนาคต โดยเชื่อถือว่า การดำเนินงานของ ททท. ภายใต้บริบทของ ZEST รวมทั้ง CARE จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง จีรังยั่งยืน แล้วก็สมดุล พร้อมรับมือกับความเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะความสำคัญของการเป็นกลไกสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของเมืองไทยต่อไปเพื่อรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2567 กลับมา 100% ของระดับรายได้ในปี 2562 หรือ 3.1 ล้านล้านบาท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะเน้น Targeted & Keep Driving (Demand) ในเชิงประสิทธิภาพเพิ่มอีกทั้งปริมาณนักท่องเที่ยวและรายจ่ายเฉลี่ยของนักเที่ยว โดยล็อกเป้า (Targeted) นักท่องเที่ยวกรุ๊ปประสิทธิภาพที่มีกำลังซื้อสูงรวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดี กระจายรายได้ลงสู่เขตแดนและก็ชุมชน แล้วก็ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กำเนิดสมดุลในมิติพื้นที่และเวลา ช่วงเวลาเดียวกันทางด้าน Supply เพื่อก้าวถัดไปด้านหน้าอย่างยั่งยืน (Build for the next chapter, Act responsibly) จะเร่งสร้างอุปทานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เน้นความมั่นคงยั่งยืนสำหรับการสร้างการเติบโต เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Tourism

นอกจากนี้ การสัมมนาบูรณาการแผนทำการ ททท. ประจำปี 2567 ยังได้มีการด้วยกันระดมความคิดเห็นถึงขั้นตอนการเกื้อหนุนการท่องเที่ยวในประเด็นที่สำคัญต่างๆอาทิ การผลักดันและส่งเสริมภาพลักษณ์รวมทั้งเสนอขายประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยในมิติความยั่งยืนและมั่นคง การกระตุ้นการใช้จ่ายและก็ผลักดันการกระจายการเดินทางให้คนประเทศไทยท่องเที่ยวตลอดทั้งปี การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ททท. และ Voice of Customers (VOC) รวมถึง Voice of Suppliers (VOS) ที่สำคัญ ผ่าน Touchpoints ใน Customer Journey ตลอดจนสรุปกลยุทธ์ดำเนินงานเกื้อหนุนตลาดเชิงบูรณาการของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2567

ดังนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะเสนอและแถลงแนวทางการช่วยส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2567 ในวันที่ 17 ก.ค. 2566ในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และก็ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับรู้หนทางสำหรับในการร่วมกันขับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ไปสู่การเป็นจุดมุ่งหมายที่ High Value และ Sustainable อย่างแท้จริง